ვებ-გვერდის გაქირავება

WebSector

თუ თქვენი ბიზნესისთვის გსურთ ვებ-გვერდი, მაგრამ არ გაქვთ ამისათვის საკმარისი ბიუჯეტი და ამ დროს არ ფლობთ პროგრამირების უნარებს, მაშინ გთავაზობთ გამოსავალს, კერძოდ ვებ-გვერდების გაქირავების სერვის. ეს მარტივია, თქვენ მხოლოდ უნდა შეარჩიოთ ჩვენი ნიმუშებიდან ერთ-ერთი დიზაინი, დაგვიკავშირდეთ და ჩვენი გუნდის წევრი დაგეხმარებათ ნიმუშის მიბმაში თქვენს მიერ შერჩეულ დომენზე.

 • გააქტიურება ხდება შეკვეთიდან 48 საათის განმავლობაში, რის შესახებაც ინფორმაციას მიიღებთ ელ.ფოსტაზე.
 • ღირებულების გადახდა ხდება ყოველთვიურად ან ყოველწლიურად.
 • გადაუხდელობის შემთხვევაში, გადაცილებული 30 დღის შემდგომ შეჩერდება მომსახურება.
 • სერვისის გააქტიურების შემდგომ თქვენ გეძლევათ საცდელი პერიოდი 7 დღის ვადით, რომლის ამოწურვის შემდეგ დაიწყებთ გადახდას.
 • ნიმუშებში შესაძლებელია ტექსტის და სურათების შეცვლა, რომლის შესახებ ინსტრუქციას მიიღებთ ელ.ფოსტაზე.
 • ნიმუშები მოიცავენ ტექნიკურ მხარდაჭერის სერვისს, რომელიც გულისხმობს ნებისმიერი ხარვეზის გასწორებას.
 • ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურება არ მოიცავს შაბლონის გაუმჯობესებას, ფუნქციონალის დამატებას ან ვიზუალურ ცვლილებებს.
 • თუ გექნებათ გაუმჯობესების სურვილი, თქვენი მოთხოვნები მიიღება წერილობით და შეფასდება ინდივიდუალურად.
 • შაბლონები მოიცავენ ვებ-გვერს და ჰოსტინგს (იგივე სერვერი, სადაც ფიზიკურად განთავსდება თქვენი ვებ-გვერდი).
 • ასევე სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ქვედომენის (მაგალითად: mywebpage.websector.ge) გააქტიურება სრულიად უფასოდ.

ნიმუში შესაძლებლობას იძლევა განათავსოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ვებ-გვერდზე,
კერძოდ ამ ნიმუშიზე თქვენ შეგიძლიათ:

 • ლოგო
 • ძირითადი ფერი
 • სურათები
 • ტექსტები
 • პორტფოლიოს დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სერვისების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სოციალური მედიის ბმულები (Facebook, Instagram, YouTube ან/და LinkedIn)
 • საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება
 • ძირეული ვიზუალური ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია. სურვილის შემთხვევაში დამატებითი საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
 • ვებ-გვერდი არის ერთენოვანი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ენების დამაება ( ყოველი დამატებითი ენა ერთჯერადად 70 ₾)

ნიმუშის ღირებულება: 30 ლარი თვეში

ნიმუში შესაძლებლობას იძლევა განათავსოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ვებ-გვერდზე,
კერძოდ ამ ნიმუშიზე თქვენ შეგიძლიათ:

 • ლოგო
 • ძირითადი ფერი
 • სურათები
 • ტექსტები
 • პორტფოლიოს დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სერვისების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სოციალური მედიის ბმულები (Facebook, Instagram, YouTube ან/და LinkedIn)
 • საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება
 • ძირეული ვიზუალური ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია. სურვილის შემთხვევაში დამატებითი საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
 • ვებ-გვერდი არის ერთენოვანი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ენების დამაება ( ყოველი დამატებითი ენა ერთჯერადად 70 ₾)

ნიმუშის ღირებულება: 30 ლარი თვეში

ნიმუში შესაძლებლობას იძლევა განათავსოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ვებ-გვერდზე,
კერძოდ ამ ნიმუშიზე თქვენ შეგიძლიათ:

 • ლოგო
 • ძირითადი ფერი
 • სურათები
 • ტექსტები
 • პორტფოლიოს დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სერვისების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სიახლეების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სოციალური მედიის ბმულები (Facebook, Instagram, YouTube ან/და LinkedIn)
 • საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება
 • ძირეული ვიზუალური ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია. სურვილის შემთხვევაში დამატებითი საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
 • ვებ-გვერდი არის ერთენოვანი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ენების დამაება ( ყოველი დამატებითი ენა ერთჯერადად 70 ₾)

ნიმუშის ღირებულება: 30 ლარი თვეში

ნიმუში შესაძლებლობას იძლევა განათავსოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ვებ-გვერდზე,
კერძოდ ამ ნიმუშიზე თქვენ შეგიძლიათ:

 • ლოგო
 • ძირითადი ფერი
 • სურათები
 • ტექსტები
 • პორტფოლიოს დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სერვისების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სიახლეების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სოციალური მედიის ბმულები (Facebook, Instagram, YouTube ან/და LinkedIn)
 • საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება
 • ძირეული ვიზუალური ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია. სურვილის შემთხვევაში დამატებითი საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
 • ვებ-გვერდი არის ერთენოვანი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ენების დამაება ( ყოველი დამატებითი ენა ერთჯერადად 70 ₾)

ნიმუშის ღირებულება: 30 ლარი თვეში

მაღაზიის ნიმუში #1

მაღაზიის ნიმუში #1 ნიმუშის დათვალიერება

ამ ნიმუშიზე თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ:

 • ლოგო
 • ძირითადი ფერი
 • სურათები
 • ტექსტები
 • პროდუქტების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • კატეგორიების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • სიახლეების დამატება/წაშლა/რედაქტირება
 • ვებ-გვერდზე მუშაობს ავტორიზაცია/რეგისტრაცია
 • ხდება შეკვეთების მიღება
 • გათვალისწინებულია 2 გადახდის მეთოდი: ნაღდი ფულით და საბანკო გადარიცხვით (გენერირდება ინვოისი)
 • სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ონლაინ გადახდის ინტეგრაცია (ერთჯერადი გადასახადი 300 ₾)
 • სოციალური მედიის ბმულები (Facebook, Instagram, YouTube ან/და LinkedIn)
 • საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება
 • ძირეული ვიზუალური ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია. სურვილის შემთხვევაში დამატებითი საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
 • ვებ-გვერდი არის ერთენოვანი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა ენების დამაება ( ყოველი დამატებითი ენა ერთჯერადად 120 ₾)

ნიმუშის ღირებულება: 50 ლარი თვეში

ნიმუში #6

ნიმუში მალე დაემატება